COMUNICAT MARXA PEL TREBALL DIGNE I LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA 22-27 FEBRER 2014 – COMUNICADO MARCHA POR EL TRABAJO DIGNO Y LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA 22-27 DE FEBRERO 2014

Dissabte 22 de febrer
A partir de les 9 hores del matí diversos centenars de persones sense feina es van anar congregant a la plaça de l’ajuntament de Castelldefels per iniciar la marxa. Entre els presents van expressar el seu suport i solidaritat al moviment de dones en defensa del dret a l’avortament d’aquesta localitat, així com representants dels sindicats que donen suport a la marxa, de regidors i parlamentaris d’ICV i PSC.
Després dels primers discursos que van situar els objectius de la marxa i van animar a participar es va donar lectura al Manifest. A continuació es va iniciar la marxa en direcció a Gavà animats amb els lemes de «Treball SI , Atur NO». A la plaça de l’ajuntament d’aquesta localitat una delegació de la marxa va ser saludada per representants de l’ajuntament als quals es va lliurar el Manifest i les reivindicacions.
A Viladecans la marxa es va aturar davant de l’avinguda del Hospital ia les 13:30 hores va tenir lloc la lectura del manifest i les intervencions dels representants de l’Escola Mediterrània i d’altres entitats socials i sindicals.
Es va reprendre la marxa cap al Prat del Llobregat fins arribar al «Fond d’en Peixo» on un equip de l’Assemblea d’aturats de la localitat i del Front Civic havien preparat una grata recepció: botifarrada, cuscús, mongetes, etc ., que van reposar les forces dels caminants. Una delegació municipal amb l’alcalde al capdavant  van departir amb els participants. Després de dinar la marxa va entrar a la plaça de l’ajuntament del Prat on es va iniciar una Assemblea en la qual es va donar lectura al Manifest, i que va comptar amb la salutació, entre d’altres, d’un representant de la Marea de pensionistes. Després de lliurar el plec de reivindicacions a la representació municipal, la marxa va reprendre la seva marxa cap a Sant Boi de Llobregat on pernocta.
Diumenge 23 febrer
A les 9 hores es va iniciar la marxa des de la Plaça Catalunya de Sant Boi ia les 10 hores es celebrava l’Assemblea a Marianao, amb AA.VV. del barr , on van intervenir Manolo Cañada dels Campaments de la Dignitat d’Extremadura i José Coy activista de la PAH i del Front Cívic de Múrcia que va informar sobre la Marxa de la Dignitat a Madrid el proper 22 de març. A les 11:30 hores va tenir lloc l’assemblea al Parc Sanitari Sant Joan de Déu amb la salutació del Comitè d’Empresa .
La marxa va reprendre la carretera fins arribar a Santa Coloma de Cervelló on a les 13 hores va tenir lloc una altra Assemblea amb la corresponent lectura del manifest i el seu lliurament a l’Ajuntament.
A les 14 hores la marxa arriba a la plaça de l’ajuntament de Sant Vicenç dels Horts on novament es dóna lectura al manifest i es lliura als representants municipals.
Després de dinar reponedora i el descans merescut es desenvolupen a la tarda l’assemblea de debat amb presència de diferents moviments socials, i la taula rodona amb la participació de diversos representants de forces polítiques. En mig dels actes l’alcalde de la localitat va saludar als participants.
La Marxa pernocta a Sant Vicenç dels Horts
Dilluns 24 febrer
A les 9 hores la marxa surt de Sant Vicenç dels Horts i passa per Pallejà on l’alcalde es va excusar amb les obligacions d’una reunió per no rebre a la delegació de la marxa . A Sant Andreu de la Barca es dóna lectura al manifest i es lliura a la representació municipal .
Després de dinar del migdia la marxa surt per la localitat de Martorell on després d’arribar a l’Ajuntament es dóna lectura al manifest i es lliura a la representació municipal .
La marxa pernocta a Martorell .
Barcelona 24 febrer
Comunicació – Coordinadora Assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya
En la Pza Ajuntamiento del Prat
Sábado 22 de febrero
A partir de las 9 horas de la mañana varios cientos de personas sin empleo se fueron congregando en la plaza del ayuntamiento de Castelldefels para iniciar la marcha. Entre los presentes expresaron su apoyo y solidaridad el movimiento de mujeres en defensa del derecho al aborto de dicha localidad, así como representantes de los sindicatos que apoyan la marcha, de concejales y parlamentarios de ICV y PSC.
Tras los primeros discursos que situaron los objetivos de la marcha y animaron a participar se dio lectura al Manifiesto. A continuación se inició la marcha en dirección a Gavá  animados  con los lemas de “Trabajo SI, Paro NO”.  En la plaza del ayuntamiento de esta localidad una delegación de la marcha fue saludada por representantes del ayuntamiento a los que se entregó el Manifiesto y las reivindicaciones.
En Viladecans la marcha se detuvo delante de la Avda. del Hospital y a las 13:30 horas tuvo lugar la lectura del manifiesto y las intervenciones de los representantes de la Escuela Mediterránea  y de otras entidades sociales y sindicales.
Se reemprendió la marcha hacia el Prat del Llobregat  hasta llegar al  “Fond d’ en Peixo” donde un equipo de la Asamblea de parados de la localidad y del Front Civic habían preparado  una grata recepción: butifarrada, cuscús, alubias, etc., que repusieron las fuerzas de los caminantes.  Una delegación municipal con el alcalde a la cabeza departió con los participantes.  Tras la comida la marcha entró en la plaza del ayuntamiento del Prat donde se inició una Asamblea en la que se dio lectura al Manifiesto, y que contó con el saludo, entre otros, de un representante de la Marea de pensionistas. Tras entregar el pliego de reivindicaciones a la representación municipal, la marcha reemprendió su andadura hacia Sant Boi del Llobregat donde pernocta.
Domingo 23 de febrero
A las 9 horas se inició la marcha desde la Pza. Catalunya de Sant Boi y a las 10 horas se celebraba la Asamblea en Marianao, con AA.VV.  del barrio, donde intervinieron Manolo Cañada de los Campamentos de la Dignidad de Extremadura y José Coy activista de la PAH y del Frente Cívico de Murcia que informó sobre la Marcha de la Dignidad a Madrid el próximo 22 de marzo.  A las 11:30 horas  tuvo lugar la asamblea en el Parc Sanitari Sant  Joan de Deu con el saludo del Comité de Empresa.
La marcha reemprendió la carretera hasta llegar a Santa Coloma de Cervelló donde  a las 13 horas tuvo lugar otra Asamblea con la correspondiente lectura del manifiesto y  su entrega al Ayuntamiento.
A las 14 horas la marcha llega  a la plaza del ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts  donde nuevamente se da lectura al manifiesto y se entrega a los representantes municipales.
Tras la comida reponedora y el descanso merecido se desarrollan por la tarde la asamblea de debate con presencia de distintos movimientos sociales, y la mesa redonda con la participación de diversos representantes de fuerzas políticas. En un momento del desarrollo de los actos el alcalde de la localidad saludó a los participantes.
La Marcha pernocta en Sant Vicenç dels Horts
Lunes 24 de febrero
A las 9 horas la marcha sale de Sant Vicenç dels Horts y pasa por Pallejá donde el alcalde se excusó con las obligaciones de una reunión para no recibir a la delegación de la marcha. En Sant Andreu de la Barca  se da lectura al manifiesto y se entrega a la representación municipal.
Tras la comida del medio día la marcha sale para la localidad de Martorell donde tras llegar al Ayuntamiento se da lectura al manifiesto y se entrega  a la representación municipal.
La marcha pernocta en Martorell.
Barcelona 24 Febrero
Comunicación – Coordinadora Asambleas de trabajadores/as en paro de Catalunya
Comparteix!Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook
Publicado el:25 febrero, 2014Marxa de la Dignitat

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *